Deutsch       -       EnglishUlla Diedrichsen
JEG-VAR-HER - SKRIFTBILLEDER

Ribe Kunstmuseum

25. september – 20. februar 2022


En soloudstilling om eksistens med udgangspunkt i Ribes monumenterUlla Diedrichsen på kirkegulvet

Multimediekunstneren Ulla Diedrichsen har været ”på banen” og set Ribes historiske monumenter med usædvanlige øjne. Den danske maler, fotograf og grafiker har bogstaveligt talt ligget på knæ i både Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Klosterkirke og skabt nutidskunst på stedet. De århundrede gamle stentavler og træstolene, som datidens latinskole drenge har indridset sgraffitti i, har hun omsat til kunst fra i dag. Bl.a. store skriftruller med indbyggede fortællinger, som beskueren selv kan fortælle videre på.


Ulla Diedrichsen bygger bro mellem fortid og nutid, idet hun levendegør fortidens ”breve, sms og selfies”. Hun viser, at menneskets behov for at gøre opmærksom på sig selv og markere terræn ligger i vor natur til alle tider og overalt i verden. Det dokumenterer hun i en fotoserie fra både Lissabon, Oslo, Wien og mange andre steder. Body art og tatoveringer, graffiti og piktogrammer, sko og tøj – vores behov for at sætte tekst, tegn og bogstaver på snart sagt alt kender ingen grænser. Store gnidetryk og små stykker grafik, mærkværdige fotografiske sammensætninger og objektfund dokumenterer dette evige behov og levendegør historien. Monumentet får her en ny betydning. Der er i Ulla Diedrichsens kunst ingen løftede pegefingre, kunstneren holder et spejl op og viser os, at vi gør, som vi gør. Hun er voyeur, og vi er hendes levende billeder. Her er både poesi, humor og gys.skrift

kjole med skrift

ryg     ryg     ryg

bog_01 bog_03 bog_04 bog_05 bog_06 bog_07 bog_08 bog_09Udstillingens bog er udgivet af Forlaget Wunderbuch. Bogens 120 sider er i folioformat med tekster af bl.a. Lucas Haberkorn, Museum Jorn og en dialogtekst mellem den netop afdøde Wiener-lyrikeren Friederike Mayröcker, kandidat til Litteraturens Nobelpris og Ulla Diedrichsen.

ego sum vitis

Your life you chooooose

Historicus

Unzo


RIBE KUNSTMUSEUM    VADEHAVETS KUNST    3. OKT. 2020 – 10. JAN. 2021


vadehav   vadehav
ODE TO THE WADES 180X120 : Mit afsæt er Vadehavets rum og linje – mødet mellem det synlige og det usynlige – Vadernes vestvendte horisonter. En Walkabout in the sky som i Aboriginals Songlines. Jeg er født og opvokset i dette land – et land, der er så fladt, at du skal ligge på knæ for at se dets skyline. Jeg arbejder internationalt, men må hvert år tilbage og have sanserne sandblæst. Over en meget lang årrække har jeg studeret og visuelt undersøgt dette geografiske område. Ingenmandslandet. Terra Nullius . Som en forskende arkæolog afdækker jeg dette område og finder nye lag. Disse har jeg omsat i min kunst, også i bøgerne Steder – hvor Sindet bor i Glimt, i Songlines og Blue Horizons i En Kunstners Baggård. I filmen Når Jorden synger, en brobygger mellem min billedverden og Vadehavet og i billedserierne Horizons med bl.a. udsmykning af Sydjysk Universitetscenter, i fotografierne på ARoS Kunstmuseum på min retrospektive soloudstilling Moment Movement Monument og senest omsat i billedserien Energy Scales, Rigshospitalet i 2020.
 2020 RIGSHOSPITALETS INTERNATIONALT PRÆMIEREDE NORDFLØJ OPFØRT AF LINK ARKITEKTUR SWECO 3XNvadehav  vadehav  vadehav  vadehav

ENERGY SCALES 80x400 udstråler farveenergier. Det er en serie på fire billeder, hvor farven er det bærende, og hvor kompositionen tillader billederne at vende både horisontalt og vertikalt. Inden for fysikken betyder energy scales, at ethvert atom indeholder kraft, energi og farve, hvor farven er usynlig indtil atomet splittes og der opstår energi. I denne proces frigøres også en farveskala. Som i atomet indeholder hver celle i mennesket en energi, som er vigtig at frigive. Dette har betydning i en healingsituation. – Vi kan ofte mere end vi tror.

 FROTTAGER      HOS      KLASSIK      BREDGADE      KØBENHAVN


Frottager POLAROIDFOTOGRAFI  HOS  BANJA  RATHNOV  GALLERI  KØBENHAVN


POLAROIDFOTOGRAFI
    Europæisk Kulturhovedstad Aarhus    

– Ulla Diedrichsen deltager i den internationale udstilling FACE på Kunstcentret Silkeborg Bad med bl. a.  den amerikanske kunstner, Tony Oursler. Hun er repræsenteret med videofilm og store fotografier,  bl. a. selvportrættet ”Skriget”, der vises i flere versioner og i størrelse op til 9 m. Udstillingens tema er Ansigt og Identitet og titlen på et omfangsrigt katalog, hvor Ulla Diedrichsen bl.a. skriver:

Kun en tåbe ser ingen grund til at skrige.

Ansigt og Identitet

SKRIGET (9 x 1,8)m prøveprint til udstillingen FACE - Ansigt og Identitet

Ulla og sit skrig

Silkeborg Face-udstilling - billede 1

Eksempler fra udstillingsrummene

Ulla Diedrichsen er repræsenteret med 100 værker fordelt i 5 rum fra små Polaroid til 9 m lange "Skrig".   Skriget forplanter sig som ekko gennem rum og fortsætter ud i Ørnsø.

Silkeborg Face-udstilling - billede 3

Silkeborg Face-udstilling - billede 4>SELFPORTRAITS<

– VÆRKGRUPPE ERHVERVET AF PRIVAT FOND 2016

RAFFAULLA

Raffaulla 150x150

Samlingen er en selvstændig værkgruppe, der viser Ulla Diedrichsens udvikling fra blyant, olie- og akrylmaleri til fotografi, installation og film. Den er et resultat af 40 års konsekvent og kontinuerlig parallelproduktion og et spejl af samtidens kunstneriske udvikling.

Mens Ulla Diedrichsens tematiske projekter har strakt sig tidsmæssigt over kortere eller længere perioder, er selvportrætterne er en livslang dialog. De er et middel til kunstnerisk at komme videre. Fra de første søgende blyantsskitser til fotografi med stand-in.

Selvportrættets ændrede status og grænseoverskridende kunstneriske muligheder udgør en overordentlig interessant udvikling. Temaet har stigende bevågenhed på udstillingssteder og kunstsamlinger rundt om i Europa. Denne fascination af enkeltindividet kan afspejle et behov for at fastholde begrebet identitet i en ellers flydende og på flere måder kaotisk tid.


>WALK DON’T WALK<   i Literaturhaus Salzburg

Symbiose mellem tekst og billede

Støttet af Statens Kunstfond


Dänische Nacht

>2 fotos<

hvor frie er vi til at vælge i vores ydre attituder ? Hvad er prisen for at vælge? Og i hvor høj grad kan vi vælge? Har vi nogen sinde kunnet og vil vi nogensinde ?

>3 fotos<

WALK DON’T WALK er en videreudvikling af Diedrichsens tidligere arbejder over eksistentielle tekster. Hvor frivillig er vores frivillighed? Bl.a. i dobbeltvideoen fra 11 europæiske byer og bogen BeautiFULL – My Combine Side med spørgsmålet: Hvor identitetsskabende er vi i stand til at være i forhold til os selv og vores samtid?

WALK DON´T WALK indeholdt oplæsninger af den internationalt kendte Berliner forfatter Karin Wieland og danske Jane Teller og Kim Leine.


THORVALDSENS MUSEUM – nye kunstkort af ULLA DIEDRICHSEN 2014

6 kunstkort

Mellem vinger, hestehove og piedestaler. Det usete, det ikke sete, det oversete.

Til Thorvaldsens Museum har Ulla Diedrichsen skabt en ny serie kunstkort. Den viser livet mellem skulpturerne. Usædvanlige møder og beskæringer med næsten respektløse vinkler for klassisk skulptur. Rummet imellem og skyggen på væggen bliver vigtige aktører i et uvant set-up for en klassisk skulptursamling. Overraskelserne eller hemmelighederne på Thorvaldsens Museum. Det er en kunstners syn på samlingen, ikke en registrant. Det er en uvant synsvinkel. Det er små billeder, der kan have betydning for vor måde af SE på – på samlingen. ”Jeg har udelukkende arbejdet med det naturlige dagslys. Et lys som jeg finder er karakteristisk for stedet.” ”Jeg ser ingen grund til at fotografere, hvis det kun er for at gengive det synlige” – en konsekvent karakteristik af Ulla Diedrichsens fotografi.

2 kunstkort

Fra udstillingen BeautiFULL - My Combine Side  •  Kvindemuseet i Danmark 2013

På Kvindemuseet i Danmark viser Ulla Diedrichsen sine COMBINES. Hun kombinerer genstande og begreber og vender sig samtidig mod den vedtagne æstetik. I objektkunst, foto-combines og film sammenstiller hun materialer og objekter i overraskende møder. I to dokumentariske fotoshows henter hun byrummet ind i kunstens rammer. Idet hun dokumenterer, holder hun et spejl op for os og spørger : Hvor frivillig er frivilligheden i vores ydre attituder ?

Ulla Diedrichsen er voyeur og øjenåbner. I det aktuelle projekt er hun tværgående og gør brug af samstillinger. Også mellem billede og ord. Hun har bedt 10 forfattere og skribenter om af give deres svar i 1001 ord, deriblandt Fay Weldon, Erica Jong og Karin Wieland, mens kunsthistoriker Eva Pohl har forfattet en analyse af Diedrichsens værk indsat i en kunsthistorisk kontekst. Museumsleder Merete Ibsen introducerer den 200 sider rigt illustrerede bog. Endelig bidrager Diedrichsen selv med en tekst, der som udstillingen rummer både humor og undren. I begge sampler kunstneren mellem virkelighed og mediernes verden. Mellem realitet og virtualitet. (presse-uddrag).

KLIK PÅ PILEN OG VENT                                                                                              KLIK PÅ FIRKANT FOR FULDSKÆRM
ARoS KUNSTMUSEUM      TAKE TWO      FOTO-TRIPTYKON      (100x400 cm)>Take Two<

TAKE TWO er netop erhvervet af ARoS Kunstmuseum og ophængt i afdeling for Nutidskunst. Foto-triptykonet er placeret i rummet bag Carsten Höllers Sphäre (rosa kugle), og i rum med Markus Lüpertz, Baselitz og Erik Steffensen. TAKE TWO blev skabt til Ulla Diedrichsens retrospektive udstilling MOMENT MOVEMENT MONUMENT i 2005 på ARoS Kunstmuseum.

Den oprindelige udstilling blev vist i det 720 kvadratmeter store Vestgalleri. Det var en totalinstallation af fotografi og video, der var opdelt i 4 zoner: det globale rum, det sociale rum, det private rum og det eksistentielle rum. TAKE TWO indgik i det private rum. På udstillingen var alle fotografierne sammensatte til store tableauer , tidsmonumenter eller billeddigte. I sammenstillingen zappes der mellem tid og rum, og publikum kan blive medskaber af historien på sit eget indre filmlærred. De sammensatte fotoserier, der udgør en associationskæde kan opfattes som en visuel pendant til Marcel Prousts litterære associationskæder i hovedværket ”På sporet af en svunden Tid.”

ARoS Kunstmuseum har udgivet et 80 siders katalog. I bogen skriver Museumsdirektør Jens Erik Sørensen:

Moment Movement Monument”Der er noget fængslende, usynligt foruroligende til stede i alle hendes billeder. Noget mere end det man umiddelbart ser, noget som netop formidler oplevelsen af at være fastholdt i et psykologisk uforløst rum. / I hvert eneste af hendes billeder er der tillige indlejret ansatser til en fortælling. En historie med flere og dybere lag, hvor vi kun får mulighed for at overvære et splitsekund af sceneriet. Ulla Diedrichsen har i kameraet indfanget netop det billede, som antyder øjeblikket før dramatikken kulminerer. Som en spændt fjeder er vi fastholdt i tiden før det følgende øjebliks imaginære billeder vil afsløre historiens skæbnesvangre fortsættelse. Det er filmisk fotografi, der i fortællingen undertiden nærmer sig en Hitchcocks psykologi. / Ud fra sin filmiske strategi skaber Ulla Diedrichsen sit særegne billedunivers. Men altid med samme stemning. Og da netop den psykologiske spænding er det bærende element, giver det en frihed til at sammenstille de enkelte fotografier til filmiske serier eller billeddigte.”

Selv siger hun:”Jeg ser ingen grund til at beskæftige mig med fotografiet, hvis det kun var for at gengive det synlige”.

Fælles for Ulla Diedrichsens fotografier er det intenst sansede og maleriske billedsyn. Med en hudløs intensitet gengiver hun et billedsyn, hvor tingene fremtræder så nærværende, ladet med så meget eksistens, at de kan virke næsten uvirkelige.Størrelse på fototableauer: (4,3 x 4) m. Størrelse på enkeltbilleder: (1 x 1,3) m


Moment3

ledning

stik

seng

LYDSPOR TIL DET GRØNNE RUM / MONUMENT THREE / ARoS KUNSTMUSEUM / MOMENT MOVEMENT MONUMENT

JOURNALIST KAREN KJÆR DR


tomrum


skygger


Moment4


bad


Horisont2

Viennafair, Wien og Festspielaustellung Salzburg
Ovenviste foto-triptykoner blev også udstillet på Viennafair, Wien og på Festspieleausstellung Salzburger under titlen Zwischen Taffelbild und Skulptur med Joseph Beuys, Christo, Richard Serra, Hermann Nitsch, Jannis Kounellis, A.R. Penck.West Wingarosfilmrum

Mozart

Trailer fra filmen MOment MOvement MOnument. 45 min. dobbelt projektion. Filmen er fra Diedrichsens retroudstilling af samme navn på ARoS Kunstmuseum - en del af totalinstallationen. Filmen repræsenterer det fysisk offentlige rum (i forlængelse af det mediale offentlige rum - movies, TV & internet). Filmen dokumenterer det globale behov for at terræn-markere: at tilegne sig et rum. A place in the sun for 15 seconds.tavle

KLIK PÅ PILEN OG VENT                                                                                              KLIK PÅ FIRKANT FOR FULDSKÆRMDANMARK I KRIG3
3

Udstillingen DANMARK I KRIG vist på Vrå Kunstbygning.

”Monument One” og ”Monument Two” skydes på 3. dagen for invasionen i Irak 2003. Fototableauerne indgik i Ulla Diedrichsens store retrospektive fotoudstilling ”Moment Movement Monument” på ARoS Kunstmuseum 2005. Også i denne udstilling tematiserede Diedrichsen begrebet territorier: kampen om det offentlige rum, det private rum og det eksistentielle rum.

Et eviggyldigt fællestema, kampen om menneskets mest fundamentale behov – et sted at være.

Ulla Diedrichsen arbejder i temaer, hvoraf nogle kan strække sig over adskillige år eller dukke op år senere i nyudviklede variationer.   Således temaet krig:

Allerede i årene 78-79 fotoregistrerer hun de første europæiske ”by-guerillas´” grafittier, der kommenterede Europas tidligste terrorgrupper Baader-Meinhof, Rote Armee Fraktion og Gli Brigade Rosse. Et projekt der resulterede i installationen ”Information, Destruktion, Kommunikation”, med bl.a. en diasserie på 80 fotografier. Installationen blev tildelt KE-prisen 1980. Udstillet på og erhvervet af Aarhus Kunstmuseum 1982.

Polaroidserien ”Smeltede Skygger“ skabes i 80érne, udstilles i 1991 under titlen ”I Skyggen af Nagasaki” på Museet for Fotokunst, dele af serien erhverves af museet.

1995-96 fotoregistrerer Diedrichsen forskellige internationale TV-senderes natlige udsendelser. Heraf opstår serien ”Silent Movie Warmachine” på flere hundrede polaroidbilleder fra verdens forskellige krigsskuepladser – et klassisk tema zappet fra Jordens forskellige TV-stationer. Underteksternes ord står isolerede som barokke statements. TV-mediets trivialitet og flygtighed transformeres gennem instantfotografiet til serielle tidsmonumenter. Disse krigens billeder, blev udstillet under titlen ”Tagebücher” på det anerkendte Galerie Fotohof i Salzburg 1998. De optræder som arketypiske tegn - d.v.s. noget der gør sig gældende overalt på Jorden til alle tider.ACTION FOR A NEW REALITY    ULLA DIEDRICHSEN    ARoS KUNSTMUSEUM

2004 blev fotoinstallationen ”Action for a New Reality” indviet sammen med åbningen af ARoS Kunstmuseum, hvortil værket blev skabt. Det er et dobbelt-triptykon på 2x 5 meter. Installationens to billedmontager har samme fortælling. Det handler om menneskets mest centrale problem: kampen om et territorium, et ståsted - rum at være i. Gennem forskellige handlemåder ændres virkeligheden - et land bombes til støv og menneskene får en ny virkelighed. Eller ordet overtaler til et nyt udgangspunkt.


gennem2

blaalift

groen

gullig

gennem1

Fotoinstallation er bestilt og erhvervet af ARoS Kunstmuseum til museets indvielse april 2004. Rumkontext: Gilbert & George, James Turell, Carsten Höller, Miwa Yanagi, Olufur Eliasson, Wim Wenders, Ulla Diedrichsen, Erik A. Frandsen, Hein Heinsen.tv2-2

tv2-1

tv1

tv15

New Destructionsøjne

FRA FILMEN ZWI - ZONES - vist i forbindelse med Ulla Diedrichsen repræsentation på Nordic Light International, Norge og på udstillingen Das Schwere und Das Leichte - Künstler aus Europa, Salzburg. Filmen tager udgangspunkt i den udefinerbare zone mellem drøm og virkelighed. Associationskæder i tid og rum flyder som en langsom flod afbrudt af øjen-close-ups og REM-stadier mellem bevidsthed og det ubevidste. Temaet indikerer: hvad er virkeligheden ?


øjne2

FOTOGRAFISK RUMKUNST PÅ LOKE VIKING - ET HØJTEKNOLOGISK SKIB

Network

Lille Skib

TIL TRANSPORT AF ISBJERGE OG BOREPLATFORME

isbjerg

MONOGRAFI • FORLAGET HOVEDLAND • 240 SIDER • 300 FOTO

Forside

bagside

portræt

Warhol

K. Harring

Rumkunst

Bogen fra oven

Støttet af Statens Kunstråd   Statens Kunstraad

c.v.

1950 Født i Esbjerg • 1971-78 Århus Universitet, kunsthistorie, film, videnskabsteori • 1973-78 Århus Kunstakademi, Det jydske Kunstakademi afdl. for maleri • 1984-1998 Ekstern lektor i Rumkunst, Kunsthistorisk Institut, Århus Universitet.

Medlem af: Kunstnersamfundet • BKF • Kulturministeriets og By- og Boligministeriets Kommissorium for “Kunsten ud i Det offentlige Rum", medlemmer arkitekt Anna Maria Indrio, arkitekt Jens Bertelsen, billedhugger Mogens Møller og billedkunstner Ulla Diedrichsen 1998-99 • Modtaget Statens Kunstfond Arbejdslegat/salg 1981, 1982, 2002, 2003, 2004 • Modtaget Annemarie Telmanyis Hæderslegat 2004 • Modtaget støtte fra Statens Kunstråd 2010 • Statens Kunstfond 2015, 2019

Repræsenteret: ARoS Kunstmuseum • Museet for Fotokunst, Odense • Det Kgl. Biblioteks Billedsamling, København • Kunstmuseet Køge Skitsesamling • Randers Kunstmuseum • Odense Kunstmuseum • Esbjerg Kunstmuseum • Vendsyssel Kunstmuseum • Fanø Kunstmuseum • Vestjyllands Kunstmuseum • The International Polaroid Collection, Boston, U.S.A. • Victoria and Albert Museum, London • Museum für Moderne Kunst, Abteilung für Europäische Fotografie, Salzburg • Literaturarchiv Salzburg • Sammlung OSTLICHT, Wien.

Bog- og filmudgivelser:   Mur/RUM 1981 udg. Galleri Specta • Det fallende Vands Arkitektur, 1991, udg. Galleri C - ISBN 87-89 471-12-1 • Steder - hvor Sindet bor i Glimt,1998, udg. U.D. ISBN 87-986807-0-6 • Am Anfang war... 1999, udg. af Århus Kunstforening. af 1847 ISBN 87-90714-07-5 • Sammenstød...... 2002, udg. af Elmuseet ISBN 87-89-292-42-1 • Fundne Ord fra en Elektrisk verden.. 2002, udg. U.D. ISBN 87-98.68.07-1-4 • Moment Movement Monument, 2005, udg. ARoS Kunstmuseum ISBN 87-88575-88-8 • Når Jorden Synger, DVD prod. 2004 af PTVfilm, udg. 2007 Systime ISBN 87- 61617938, Songlines 2007 udg. U.D til Fanø Kunstmuseum ISBN 978-87-986807-2-7 • Vindue med 4-kanter, DVD • Ulla Diedrichsen, 2008, udg. Galleri Appel ISBN 978-87-87036-68-9 • En Kunstners Baggård, 2010, udg. Forlaget Hovedland ISBN 978-87-7070-225-5 • BeautiFULL - My Combine Side, 2012, Forlaget Kvindemuseet i Danmark ISDN 978-87-88923-52-0.

Udvalgte udstillinger: 1978 Mixed Media, Århus Kunstbygning • 1978 Farve og Form i Hverdagen, fotoprojekt, Aarhus Kunstmuseum • 1978-80 Optaget 10 gange på de anerkendte censurerede udstillinger; modtager 1980 K.E. Prisen • 1979 Galerie am Ostertor m. Amid Nasri, fotoinstallation, Bremen • 1980 Forår-80, Århus Kunstbygning • 1980-82 Gruppeudstillinger, fotoinstallationer Den Frie Udstillingsbygning og Charlotttenborg, København • 1981 Mur/Rum, m. fotoinstallation, separatudstilling Galleri Meyer, Esbjerg og Galleri Specta, Århus • 1981 Statens Kunstfonds Indkøb • 1982 Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 1982 Når Billedkunstnere Fotograferer, Aarhus Kunstmuseum • 1982 Déjà Vu, fotoinstallation m. Amid Nasri, Aarhus Kunstmuseum 1983 9x13, fotoinstallation Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, Nikolaj Kirke, København • 1983 Frokost i Det Grønne, happening og fotoprojekt, Ordrupgård Malerisamling, København • 1983 Selvportræt 1973-83, fotografi, maleri, tegningseparatudstilling, Galeri Specta, Århus • 1984 Kunst på to hjul, Glyptoteket, København • 1984 Gruppeudstilling, Galleri Asbæk, København • 1985 “Monument over en Tid", maleri, objekter og fotografi separatudstilling Galleri Flash, Brandts Klædefabrik, Odense • 1986/87 Besøger Andy Warhols Factory, polaroidoptagelser New York • 1986-96 Arbejder med en række store arkitektoniske opgaver i rumkunst • 1986 Kunst i Offentlige Rum, Kunstmuseet Køge Skitsesamling • 1986 Norden Fjords, Hjørring Kunstmuseum • 1986 Flash, Odense Kunstmuseum • 1987 Flash, Esbjerg Kunstmuseum • 1987 Dobbelt mønstret, maleri og fotografi, separatudstilling, Esbjerg Kunstmuseum • 1987 Shooting from The Factory, polaroid, separatudstilling, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik • 1987 The International Polaroid Collection, optages som den første dansker med tre 50x60 polaroids • 1987 Foto Kina, Køln • 1988 Når Staten bygger, GL. Dok, København • 1988 International Design Center, New York • 1988 Optages på Victoria and Albert Museum, 50x60 polaroid London • 1988 Polaroid foto, Kunstmuseet, Lausanne, Schweiz • 1989-91 Homo Futurus, Leopold-Hoesch Museum, Dürren, Tyskland • Udstillingsbygninger i Dublin, Tournhout, Warsawa, Stockholm, Milano • 1990 Genie de la Bastille, Paris • 1990 Nordkunst, Gronningen, Holland • 1991 Drei-in-Een, separatudstilling, Amsterdam • 1991 Kulten i Kunsten, Den Frie Udstillingsbygning, København • 1991 Skyggen af Nakasaki , fotografi Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, • 1992 Projekt Mit Europa, artist in residence, Wien: Fotoprojekt Close Encounter • 1993 The Creation- et eksperimenterende internationalt elektronisk project. Co-produktioner m. bl.a Dani Karavan, Albert Merz, J. Birkemose, Igor Sacharow-Ross . Århus Festuge. Digital-fotografi • 1993 Når Fotografer ser sig selv, fotografi. Rundetårn, Kbh. • 1994 Close Encounter,Galleri C, med Willy Ørskov.bl.a. computerbearbejdet fotografi Galleri C, Århus • 1994 Fotografiets mange Ansigter, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense • 1994 Galerie Himmmelreich, bl.a.fotografi separatudstilling, Magdeburg,Tyskland • 1995 Original Kopikunst, Fotoprojekt Århus Kunstbygning • 1995 On-Line, Stetin, computerbearbejdet fotografi, Stetin Polen 1996 A Digital Exhibition from The International Polaroid Collection, Boston, U.S.A. Et udvalg på 50 fra den permanente samling (21.000 værker) heraf repræsenteres U. D. med 3 • 1996 Foto Kina Køln • 1996 4 Dänische Künstler, bl.a. fotografi (m. Sys Hindsbo, Anders Kirkegaard, Peter Laugesen) Berchtold Villa , Salzburg, Østrig • 1996 Multiples - Limitiertes Auflage, fotoinstallation, Berchtold Villa, Salzburg, Østrig • 1997 Herz und Schmerz, Schloss Goldegg, Østrig • 1997 Foto Kina, Køln • 1997 Fotografi på glas, Per Hebsgaards Værksted, København • 1997 Det danske Kulturinstitut, separatudstilling bl.a. computerbearbejdet fotografi, Wien • 1997 Polaroid and Cinegram Medie, Inc. • 1997 Stipendieophold Nordisk Konstcentrum, Island • 1997 Stipendieophold, Künstlerhaus, Salzburg • 1997 Optages i Rupertinum, Abteilung für Fotografie med 3 (50x60) polaroids. Museum für Moderne Kunst, Salzburg • 1998 Steder, separatudstilling Galleri C, Århus • 1998 The polaroid as Art Form, Museet for Fotokunst, Brandts. Odense • 1998 Tagebücher, fotografi Galeri Fotohof, Salzburg, Østrig • 1999 36 1/2, Tekstilforum, Herning • 1999 Am Anfang war... ( bl.a. med Arnulf Rainer, Herman Nitsch, Günter Bruus, Attersee, Valie Export, Heinz Gappmayer, Johanes Zechner, Julius Deutchbauer, Peter Laugesen og Inger Christensen i Århus Kunstbygning), Festugeudstilling • 2000 Svend Dalsgaard og Ulla Diedrichsen, bl. a. fotografi, Galleri Ægidius, Randers • 2000 Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup • 2001 2. World Festival of Art on Paper, computerbearbejdet fotografi, Ljubljana, Slovenia • 2001 Fotoprojekt, Literaturhaus Salzburg • 2002 Sammenstød, særudstilling, separatudstilling og nyiscenesættelse af Elmuseets permanente genstadssamling med bl.a.fotoskulptur, fotoinstallationer og foto trouvé • 2002 Modtager Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 2003 Modtager Statens Kunstfonds Arbejdslegat • 2003 Innsbruck International Messe • 2003 Galleri Susanne Højriis, København • 2004 Solgt til Statens Kunstfond • 2004 Når Jorden Synger. Videofilm m. PTVfilm • 2004 Videooptagelser i Wien • 2004 Action for a New reality, fotoinstallation, ARoS Kunstmuseum • 2005 Retrospektiv separatudstilling Moment Movement Monument - En totalinstallation af Fotografi og Video, ARoS Kunstmuseum • 2005 99 mal 21 mal 21, Kammerhofgalerie der Stadt Gmunden, Østrig • 2005 Wenn die Erde Singt, Gallery Sediwa, Hamburg, Tyskland • 2006 I skyggen af skyggen, Museet for Fotokunst, Odense • 2006 I lyset af skyggen, Galleri5000.dk, Odense • 2006 Gæstebudet, Museet for Fotokunst, Odense • 2006 Udgivelse: Filmen Vindue med 4-kanter • 2007 Danmark i Krig, Vrå Kunstbygning• 2007 Vienna Fair Kunstmesse Wien m. Joseph Beuys, Christo, Jannis Kounellis, Hermann Nitsch, A.R. Penck og Richard Serra, Arnulf Rainer Martin Rasp, Thomas Redl, i regi af Galleri Weihergut, Salzburg • 2007 SONGLINES, Fanø Kunstmuseum, separatudstilling. • 2007 Nordic Light, International Fotofestival, Norge• 2007 Salzburger Festspiele, Galerie Weihergut, Salzburg • 2008 Åbningsudstilling af Galleri Appel, Esbjerg, separatudstilling • 2008 >Take Two< foto-triptykon (100x400)cm  ophængt på ARoS Kunstmuseum afdeling for Nutidskunst,  i rum med Markus Lüpertz, Baselitz og Erik Steffensen. >Take Two< blev skabt til Ulla Diedrichsens retrospektive udstilling  2005  MOMENT MOVEMENT MONUMENT på ARoS Kunstmuseum • 2009 Galleri Raaschou, Hjørring • 2009 Galleri Ægidius, Randers • 2009 Galleri Appel med Per Kirkeby og Anton Roosknes, Esbjerg • 2009 Das Leichte und Das Schwere Kunsthaus Berchtold Villa, Salzburg. • 2010 Trickster på Loke Viking, Kristianssand, Norge • 2010 Back in the 80s, soloudstilling i Galleri Appel, Esbjerg • 2010 Udgivelse af monografien En Kunstners Baggård - Et selvportræt, støttet af Statens Kunstråd • 2010-11 Journal of Photography & Video, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense • 2011 Kvindesyn, Fanø Kunstmuseum • 2011 Upstairs and Downstairs, Vendsyssels Kunstmuseum • 2011 TAKE TWO fototriptykon (100x400) cm ARoS Kunstmuseum. • 2011 Repræsenteret på Designmuseum Danmark, Cph. med værket EXIT, Homo Fugiens, 1,5x8 m • 2012 Åbningsudstilling FOTOHOF Salzburg • 2012-2013 BeautiFULL – My Combine Side, bog og udstilling, Womens Museum, DK • 2013 Åbningsudstilling Fanø Kunstmuseum • 2014 Optaget i Literaturarchiv Salzburg • 2014 Repræsenteret i OstLicht, Wien • 2014 Kunstkort Thorvaldsens Museum, Cph. • 2015 WALK DON’T WALK Literaturhaus Salzburg 2015 • 2015 Alice og Tage Sørensens Kunstsamling • 2015 Healing Colours Skanderborg Sundhedscenter • 2015 Dänische Nacht, Literaturhaus Salzburg med forfatterne Jane Teller og Kim Leine • 2015 Institut für Moderne Kunst, Nürnberg • 2016 Healing Colours Skanderborg Sundhedscenter • 2017 Europæisk Kulturhovedstad Aarhus: International udstilling på Kunstcentret Silkeborg Bad, FACE - Ansigt og Identitet, med bl. a.Tony Oursler. • 2020 Energy Scales, Rigshospitalets internationalt prisbelønnede Nordfløj, LINK Arkitektur • Forberedelser til museumsudstillinger i Danmark, Holland og Tyskland 2020 - 2021øjne2

(1,2x1)m Fotos optaget på The Factory N.Y.Kontakt:   herself@u-d.dk      Mobil:  + 45    40 68 60 80